Roop Tera Mastana (Aradhana) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Roop Tera Mastana (Aradhana) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                      SCALE OF THE FLUTE IS C# BASS/MIDDLE

Roop tera mastana

S’..S’.N(K).S’.. N(K)..S’.N(K)..N(K).P..

Pyaar mera deewana

S’..S’.N(K).S’.. N(K)..S’.N(K)..N(K).P..

Roop tera mastana

S’..S’.N(K).S’.. N(K)..S’.N(K)..N(K).P..

Pyaar mera deewana

S’..S’.N(K).S’.. N(K)..S’.N(K)..N(K).P..

Bhool koi hamse na ho jaye

S’..S’.N(K)..S’..S’.N(K)..S’..S’.N(K). N(K).P.m.P…

Roop tera mastana

S’..S’.N(K).S’.. N(K)..S’.N(K)..N(K).P..

Pyaar mera deewana

S’..S’.N(K).S’.. N(K)..S’.N(K)..N(K).P..

Bhool koi hamse na ho jaye

S’..S’.N(K)..S’..S’.N(K)..S’..S’.N(K). N(K).P.m.P…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment