Raghupati Raghav Raja Ram – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Raghupati Raghav Raja Ram Sargam And Flute Notes

Raghupati Raghav Raja Ram – Sargam, Harmonium And Flute Notes Raghupati raghav  p..S..S..S..n..S..n(k)..d.. Raja ram n(k)…R…R..m..G..m.. Patita pavan sitaram R..G(k)…R..S…n(k)..d..n(k)…G(k)..R..S… Raghupati raghav  p..S..S..S..n..S..n(k)..d.. Raja ram n(k)…R…R..m..G..m.. Patita pavan sitaram R..G(k)…R..S…n(k)..d..n(k)…G(k)..R..S… Sitaram sitaram G…G…G…R..S.. S.R.m..G..m… Bhaj pyare mana sitaram R..R..m..m..P..P..D(K)..P..m…G(k)..R..G(k)…R..S.. Sitaram sitaram G…G…G…R..S.. S.R.m..G..m… Bhaj pyare mana sitaram R..R..m..m..P..P..D(K)..P..m…G(k)..R..G(k)…R..S.. Raghupati raghav  p..S..S..S..n..S..n(k)..d.. Raja ram n(k)…R…R..m..G..m.. Patita … Read more

Karpur Gauram Karunavtaram – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Karpur Gauram Karunavtaram Sargam And Flute Notes

Karpur Gauram Karunavtaram – Sargam, Harmonium And Flute Notes                                   SCALE OF THE FLUTE IS C BASS/MIDDLE Music R..G(k)..D… P..S’..D… P..D..G(k)… S..G(k)..R… R..G(k)..D… P..S’..D… P..D..G(k)… S..G(k)..R… Karpur gauram  R’..R’..R’..R’..G'(K)..R’.. karunaavtaaram R’..R’..R’..R’..G'(K)..R’.. Sansaar saaram S’..S’..S’..R’..G'(K)… Bhujagendrahaaram P’..G'(K)..P’..G'(K)..R’… Karpur gauram  R’..R’..R’..R’..G'(K)..R’.. … Read more

Shiv Tandav Stotram – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Shiv Tandav Stotram Sargam And Flute Notes

Shiv Tandav Stotram – Sargam, Harmonium And Flute Notes                              SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE  Jatatavigalajjala pravahapavitasthale P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.m. P.D(K). Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam P.N. N.N. N.D(K). D(K).D(K). D(K).D(K).  D(K).D(K). D(K).m. D(K).P. Damad damad damaddama ninadavadamarvayam … Read more

Shri Krishna Govind Hare Murari – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Shri Krishna Govind Hare Murari Sargam And Flute Notes

Shri Krishna Govind Hare Murari – Sargam, Harmonium And Flute Notes                                   SCALE OF THE FLUTE IS F# BASS/MIDDLE Shrii krishnaa govind haree muraari p…S..S.S..S..S.. S..G.R.G.R..S..n…n.. Hai naath naarayan vasudhaivaa n…R..R..G…m.. G..R..G.R..S.S…S.. Shrii krishnaa govind haree muraari p…S..S.S..S..S.. S..G.R.G.R..S..n…n.. … Read more

Achyutam Keshavam – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Achyutam Keshavam - Sargam And Flute Notes

Achyutam Keshavam – Sargam, Harmonium And Flute Notes               SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE  Ashyuutam keshaavam S..R..G..G..m..G.. Krishnaa daamodaram n..S..R..R..G..R.. Rama narayaanam S..n..d..d..d..R.. Jaaanki vallabham R..R..G..S..n..S.. Kaun kehtaa hai bhagvan S..R..G..G..m..G.. Aaate nahi n..S..R..R..G..R.. Tum meera kee jaise S..n..d..d..d..R..R.. Bulaate nahii  R..G..S..n..S.. Ashyuutam keshaavam S..R..G..G..m..G.. Krishnaa daamodaram n..S..R..R..G..R.. … Read more