Yeh Jo Des Hai Tera (Swadesh) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Yeh Jo Des Hai Tera (Swadesh) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                SCALE OF THE FLUTE IS C# BASS/MIDDLE

Ye jo des hai tera

p..n..S…S.S…S.S…

Swades hai tera

d..S..R…S.S…S.S…

Tujhe hai pukaara..

d..S..R…S..R…R.G….

Ye woh bandhan hai jo kabhi toot

m..R..G…m..R..G…m..R..G…

Nahin sakta

m..G..G…G…G..R..S…

Mitti ki jo khushboo

P…P…P..R..R…G..R..S…

Tu kaise bhoolaayega

n..S..R…G..G..R…S…S…

Tu chaahe kahin jaaye

P…P…P..R..R…G..R..S…

Tu laut ke aayega

n..S..R…P..m..G…R…S…

Nayi nayi raahon mein

S.S…S.S…S..S..S…

Dabi dabi aahon mein

S..G…R..G…S…R…S..n..d..

Khoye khoye dilse tere

S..n…S..n…n..n…G.R..

Koyi ye kahega

S..n…S…G..R…R..

Ye jo des hai tera

p..n..S…S.S…S.S…

Swades hai tera

d..S..R…S.S…S.S…

Tujhe hai pukaara..

d..S..R…S..R…R.G….

Ye woh bandhan hai jo kabhi toot

m..R..G…m..R..G…m..R..G…

Nahin sakta

m..G..G…G…G..R..S…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment