Yashomati Maiya Se Bole Nandlala – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Yashomati Maiya Se Bole Nandlala – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Yashomati maiya se

R.R..D.D..D…D..N(K)..D..N(K)..D..

Bole nandlala

P..D..P..m..R…R..m..G..m..

Yashomati maiya se

R.R..D.D..D…D..N(K)..D..N(K)..D..

Bole nandlala

P..D..P..m..R…R..m..G..m..

Radha kyun gori

R…G…P…P…N(K)..D..P..m..G..

Main kyun kaala

m..P..m..G..R…R..

Radha kyun gori

R…G…P…P…N(K)..D..P..m..G..

Main kyun kaala

m..P..m..G..R…R..

Yashomati maiya se

R.R..D.D..D…D..N(K)..D..N(K)..D..

Bole nandlala

P..D..P..m..R…R..m..G..m..

Radha kyun gori

R…G…P…P…N(K)..D..P..m..G..

Main kyun kaala

m..P..m..G..R…R..

Radha kyun gori

R…G…P…P…N(K)..D..P..m..G..

Main kyun kaala

m..P..m..G..R…R..

Boli muskati maiya

P..D..P..M..M..P.D.D..D..

Lalan ko bataya

D.D..S’..S’.S’…N..D..D..

Boli muskati maiya

P..D..P..M..M..P.D.D..D..

Lalan ko bataya

D.D..S’..S’.S’…N..D..D..

Kaari andhiyari aadhi

D..R’.R’..R’..S’..S’..N..D..

Raat mein tu aaya

P..D.D..S’..N…D.D…

Ladla kanhaiya mera

R..D.D..D.D..N(K)..D..P..m..G..R..

Hooo hoo..

D….P..m..G..R..

Ladla kanhaiya mera

R..G..P..P.P..P.D.D..D..

Kaali kamli wala

D..N(K)..D..P..m.G.R..R..m..G..m..

Issi liye kaala

P..m..G..R..R…R..

Yashomati maiya se

R.R..D.D..D…D..N(K)..D..N(K)..D..

Bole nandlala

P..D..P..m..R…R..m..G..m..

Radha kyun gori

R…G…P…P…N(K)..D..P..m..G..

Main kyun kaala

m..P..m..G..R…R..

Radha kyun gori

R…G…P…P…N(K)..D..P..m..G..

Main kyun kaala

m..P..m..G..R…R..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment