Surili Akhiyon Wale (Veer) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Surili Akhiyon Wale (Veer) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                            SCALE OF THE FLUTE IS E BASS/MIDDLE

Music:-

G..G.P.R..R.P.S..S.n.R..

p..G..G.P.R..R.P.S..S.n.R..

Surilii ankhiyon waale

G.G.P.P.P..P.R.R..G.R.S.

Suna hai terii ankhiyon see

G.G.P.P.P..P.R.R..G..

Behti hai neendein aur neendon mein sapnee

G..P.P..P.D.D.. P.D.N..N..N.N.D..N..D..P..

Kabhi toh kinaree pe

G.G.P.P.P..P.R.R..G.R.S.

Utar mere sapnoo see

G.G.P.P.P..P.R.R..G..

Aaja zameen pe aur milja kahin pee

G..P.P..P.D.D.. P.D.N..N..N.N.D..N..D..P..

Mil jaa kahin

S’..N..R’..S’…..

Oooo…

S’..R’..R’.G’….R’.S’.R’..S’.N..

Mil jaa kain samay see paree

S’..N..R’..S’…. S’..S’..N..R’..S’…P.D..P.

Samay see paree

S’.S’..S’..R’..R’.G’…R’.S’..

Mil jaa kahin

S’..N..R’..S’…P.D..P.

Tuu bhi ankhiyon se kabhii meri ankhikon ki sun

P..D..N(K).N(K).D.P.D.D.P.m.P.P.m.G.R..

Music:-

G..G.P.R..R.P.S..S.n.R..

Surilii ankhiyon waale

G.G.P.P.P..P.R.R..G.R.S.

Suna hai terii ankhiyon see

G.G.P.P.P..P.R.R..G…R..S..

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment