Pubg Theme Song – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Pubg Theme Song – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                      SCALE OF THE SONG IS C MAJOR

d.G.m. P. d.G.m. P. d.G.m. P. d.G.m. P. 

d.G.m. P. d.G.m. P. d.G.m. P. d.G.m. P. 

p..d…. d..G.R…. S..n.S…. d..S.n…. 

S..n.d…. d..G.R…. S..n.S….

p..d…. d..G.R…. S..n.S…. d..S.n…. 

S..n.d…..

 

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment