Pyaar Karona (Salman Khan) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Pyaar Karona (Salman Khan) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                         SCALE OF THE SONG IS C MAJOR

Pyaar Karo naa

S…S..R..S.R.G…

Eteyaar karonaa

G..S..S..R…R.R.d..d..S..

Khyaal karonaa

p..S…S..R..S.R.G…

Madad karonaa

S..R..R…R.R.d..d..S..

Sabar karo naa

S…S..R..S.R.G…

Fikrr karonaa

S.R..R…R.R.d..d..S..

Pyaar karonaa

S…S..R..S.R.G…

Etebaar karonaa

G..S..S..R…R.R.d..d..S..

Saare jahaan se aacha

P..P..m.G.R.m.G.R.S..S..

Hindustaan humaraa

P..P..m.G.R.m.G.R.S..S..

Saare jahaan se aacha

P..P..m.G.R.m.G.R.S..S..

Hindustaan humaraa

P..P..m.G.R.m.G.R.S..S..

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment