Mera Bhai (Vikas Naidu) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Mera Bhai (Vikas Naidu) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                         SCALE OF THE FLUTE IS B BASS/MIDDLE

Soch naa zyaada kya hai iraada

N..S’.N.D..P… N..S’.N.D..P…

Mujhkoo bol de

P..D…D..N..D…

Khun hai khafaa tu raaj jo dil kee

N..S’.N.D..P…D.R’.N.S’.N.D..P…

Mujhpe khol dee

P..D…D..N..D…

Tu udaas toh chehree pe

G’..R’..G’….R’.S’.. S’..R’..G’..R’…

Mere udaasi chhayi haii

N..S’..N..S’..D..N..R’.S’.N…

Pagle tuu mera bhai hai

R’..S’..R’….m’..G’..R’..S’.S’..

Pagle tuu mera bhai hai

R’..S’..R’….m’..G’..R’..S’.S’..

Pagle tuu mera bhai hai

R’..S’..R’….N..N..N..R’..S’..

Pagle tuu mera bhai hai

R’..S’..R’….m’..G’..R’..S’.S’..

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment