Piya O Re Piya (Atif Aslam) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Piya O Re Piya (Atif Aslam) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                      SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE

Main waari jawann

m..R..G..m..P…

Main waari jawann

m..R..G..m..P…

Sathhoyaa ki hoo ek sur ree

S..S’..S’.S’..S’.. P..D..P.D…P.m.G.R..

Main waari jawann

m..R..G..m..P…

Main waari jawann

m..R..G..m..P…

Dil toh hoyaa majboor

S’..S’..S’.S’..S’.. P..D..P.D…P.m.G.R..

Main waari jawann

m..R..G..m..P…

Main waari jawann

m..R..G..m..P…

Chuliyaa tunee lab see aankhon ko

S’..N..D..P..P.. m..G..R..G.m..G.R.S..

Mannatee purii tumse hii

S’..N..D..P..P.. G..m..P..

Tuu milee jahan meraa jahan hai wahann

S’..N..D…P.P.. m.G.R..G..m..G..R..G.R.S.

Rounakee saari tumse hii

S’..N..D..P..P.. G..m..P..

Hoo shuliyaa tunee lab see aankhon ko

S’.. S’..N..D..P..P.. m..G..R..G.m..G.R.S..

Mannatee purii tumse hii

S’..N..D..P..P.. G..m..P..

Tuu milee jahan meraa jahan hai wahann

S’..N..D…P.P.. m.G.R..G..m..G..R..G.R.S.

Rounakee saari tumse hii

S’..N..D..P..P.. P..D..R’…R’.G’.S’.R’..

Piyaa o ree piyaa

P..G’… R’..G’..R’..S’.N.D…

Piyaa re piyaa re piyaa

S’..S’…S’.. R’.S’.N…R’..N..S’..

Piyaa o ree piyaa

P..G’.R’.G’… R’..G’..R’..S’.N.D…

Piyaa re piyaa re piyaa

S’..S’…S’.. R’.S’.N…R’..N..S’..

Also Read This :-

Where
DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment