Naina Da Kya Kasoor – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Naina Da Kya Kasoor (Andhadhun) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                         SCALE OF THE FLUTE IS A BASS/MIDDLE

Arre abhi abhi pyara sa

N.D.D..D..N..R’..R’…N..D..

Chehra dikha hai

D…N..R’..R’…N..D..P…

Jaane kya kahun us

D..D..N..R’..R’…N..D..

Pe kya likha hai

D…N..R’..R’…N..D..P…

Gehra samunder

R’.R’.R’..R’..D…N…D..

Dil dooba jismein

D..D..N..G…P…

Ghayal hua main

R’..R’..R’..D…N…D..

Uss pal se ismein

D..D..N..G..P..

Naina da kya kasoor ve kasoor ve kasoor

P..P..M..G..G..G..G…D..D..G…D..D..G..

Naina da kya kasoor ve kasoor ve kasoor

G..R..S..n..S..R…P..P..R…P..P..R..

Naina da kya kasoor ve kasoor ve kasoor

P..P..M..G..G..G..G…D..D..G…D..D..G..

Ae dil tu bata re…

G..R..S..n..S..R…P…D..N.D.N.D.P..

Naina da kya kasoor ve kasoor ve kasoor

P..P..M..G..G..G..G…D..D..G…D..D..G..

Naina da kya kasoor ve kasoor ve kasoor

G..R..S..n..S..R…P..P..R…P..P..R..

Naina da kya kasoor ve kasoor ve kasoor

P..P..M..G..G..G..G…D..D..G…D..D..G..

Ae dil tu bata re…

G..R..S..n..S..R…P…D..N.D.N.D.P..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment