Jay Jaykara (Baahubali 2) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Jay Jaykara (Baahubali 2) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                  SCALE OF THE FLUTE IS F BASS/MIDDLE

Kya kabhi ambar se

D.N.S’.N.D.P.P..D..

Surya bichhadta hai

D.N.S’.N.D.P.P..D..

Kya kabhi bin baathi

D.N.D.N.D.P.P..P..

Deepak jaltha hai

m.P.m.P.m.G.G..G..

Kya kabhi ambar se

D.N.S’.N.D.P.P..D..

Surya bichhadta hai

D.N.S’.N.D.P.P..D..

Kya kabhi bin baathi

D.N.D.N.D.P.P..P..

Deepak jaltha hai

m.P.m.P.m.G.G..G..

Kaissi hai ye anhoni

D.N.S’.N.D..G’..G’…

Har aank huyi nam

G’.m’.G’.m’.G’.R’.R’..R’..

Chod gaya jo tu

S’..N.D.P..N..N…

Kaise jiyenge hum

N..G’..R’..G’..R’.S’.S’..S’..

Tuhi kinara tuhi sahara

N..S’.N..P..D..N..S’.S’..N..S’..

Tu jag sara tuhi humara

N..S’.S’..N..S’..N..S’.S’..N..S’..

Suraj tuhi taara

N..S’.N..P..D..N..N…

Jai jaikara jai jaikara

G…P…P.D…P…G…P…P.D…P…

Swami dena saath humaara

G…P…D…S’…N…D..P..P…G..

Jai jaikara jai jaikara

G…P…P.D…P…G…P…P.D…P…

Swami dena saath humaara

G…P…D…S’…N…D..P..P…G..

Also Read This :-

Where
DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment