Jo Tu Na Mila (Asim Azhar) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Jo Tu Na Mila (Asim Azhar) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                    SCALE OF THE FLUTE IS D# BASS/MIDDLE

Kal the yahin kyun ab nahin

d…G..P.m… p…R..m.G…

Tum aur main saath dono

d…G..P.m… G..S..R..G..

Kya mil gayi tumko khushi

d…G..P.m… D…m..G.R…

Hoke judaa yeh toh bolo

d…G..P.m… G..S..R..G..

Pyar tha waqt nahin

N..N.N..S’..P.P.P..

Jo beet gaya do pal mein

N..S’..P.m.m..G.R.R..G..

Tu banke yaad rahe

N.N..N..S’..P.P.P..

fariyad rahega dil mein

N.S’.D.S’.S’.D.P..m..m..P..

Kyun ab ik lafz nahin

N.N..N..S’..P.P.P..

Dil kehne ki haalat mein

N..S’..P.m.m..G.R.R..G..

Socha kahunga ek din

R’..R’..R’..R’..G’.S’..S’..N..R’…

Jo tu na mila mujhe

G..G.. G.P..G.R..S.R..

Jo tu na mila mujhe

R..R.. R..G..m..G..R..S..

Dil ko kya bataunga

G..G.. G.P..G.R..S.R..

Dil ko kya bataunga

R..R.. R..G..m..G..R..S..

Jo tu na mila mujhe

G..G.. G.P..G.R..S.R..

Jo tu na mila mujhe

R..R.. R..G..m..G..R..S..

Dil ko kya bataunga

G..G.. G.P..G.R..S.R..

Dil ko kya bataunga

R..R.. R..G..m..G..R..S..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment