Hasi (Hamari Adhuri Kahani) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Hasi (Hamari Adhuri Kahani) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                 SCALE OF THE FLUTE IS A BASS/MIDDLE

Haan aaa……

D…S’..N..P…

Haan aaa……

S’..R’..S’…N…D..P..S’..N..

Haan aaa……

D…S’..N..P… S’..R’..S’…

Haan hasi ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Haan nami ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Tum mere aasmaan

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Meri zameen ban gaye

m..D..N.N…N..N..S’..N..D..

Haan hasi ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Haan nami ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Tum mere aasmaan

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Meri zameen ban gaye

m..D..N.N…N..N..S’..N..D..

Haan aaa……

D…S’..N..P…

Haan aaa……

S’..R’..S’…N…D..P..S’..N..

Haan aaa……

D…S’..N..P… S’..R’..S’…

Haan hum badalne lage

P..G’..G’..R’..G’..R’..S’..N…

Girne sambhalne lage

P..G’..G’..R’..G’..R’..S’..N…

Jab se hai jaana tumhein

P..G’..G’..R’..G’..R’..S’..N…

Teri ore chalne lage

m’.m’.m’…R’..R’..R’..R’.S’.N..

Haan hum badalne lage

P..G’..G’..R’..G’..R’..S’..N…

Girne sambhalne lage

P..G’..G’..R’..G’..R’..S’..N…

Jab se hai jaana tumhein

P..G’..G’..R’..G’..R’..S’..N…

Teri ore chalne lage

m’.m’.m’…R’..R’..R’..R’.S’.N..

Har safar har jagah

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Har kahin ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Maante thhe Khuda

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Aur haan wahi ban gaye

m..D..N.N…N..N..S’..N..D..

Haan hasi ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Haan nami ban gaye

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Tum mere aasmaan

S’…S’..N…R’..N..S’..N..D..

Meri zameen ban gaye

m..D..N.N…N..N..S’..N..D..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment