Choti Choti Gaiya – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Choti Choti Gaiya Chote Chote Gwal – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Choti choti gaiya chote chote gwal

R..R..P..P..P…D.P.m..m..P..D..P..D…

Choti choti gaiya chote chote gwal

R..R..P..P..P…D.P.m..m..P..D..P..D…

Choto so mero madan gopal

R’..R’..S’..S’..D..D..P..m..P..D..P..P..

Choti choti gaiya chote chote gwal

R..R..P..P..P…D.P.m..m..P..D..P..D…

Choti choti gaiya chote chote gwal

R..R..P..P..P…D.P.m..m..P..D..P..D…

Choto so mero madan gopal

R’..R’..S’..S’..D..D..P..m..P..D..P..P..

Aage aage gaiya pichhe pichhe gwal

R’..R’..R’..S’..R’…R’..S’..S’..S’..S’..D..S’…

Bich mein mero madan gopal

S’.R’.R’..S’..S’..D..D..P..m..P..D..P..P…

Choti choti gaiya chote chote gwal

R..R..P..P..P…D.P.m..m..P..D..P..D…

Choti choti gaiya chote chote gwal

R..R..P..P..P…D.P.m..m..P..D..P..D…

Choto so mero madan gopal.

R’..R’..S’..S’..D..D..P..m..P..D..P..P..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment