Piya Ghar Aavenge (Kailash Kher) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Piya Ghar Aavenge (Kailash Kher) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Chok puraaoo

D…N…G’.S’…N…P..

Maati rangaaoo

D…N…G’.S’…N…P..

Aaj mere piya

P…D…N.m…P..G..

Ghar aavengee

D…D…D…D…

Aaj mere piyaa

P…D…N.m…P..G..

Ghar aavengee

S’..D…D…D…D…

Khabar sunaaun joo

D..D…N…G’.S’.S’…N…P..

Khushi re bataaun joo

D..D…N…G’.S’.S’…N…P..

Aaj mere piyaa

P…D…N.m…P..G..

Ghar aavengee

D…D…D…D…

Aaj mere piyaa

P…D…N.m…P..G..

Ghar aavengee

S’..D…D…D…D…

Heri sakhi mangal gaao rii

G..S’..N..S’..D..N..D..P…P..D..D..

Dharti ambar sajaao rii

G..S’..N..S’..D..N..D..P…P..D..D..

Utregi aaj mere pee ki sawaarii

P..P..P..P..M..M…P…P…M..R…M..P..D..P..m…G…

Ari koi kaajal laau rii

G..S’..N..S’..D..N..D..P…P..D..D..

Mohe kaala tika lagaao rii

G..S’..N..S’..D..N..D..P…P..D..D..

Unki chhab se dikhu main to pyaarii

P..P..P..P..M..M…P… P..M..R…M..P..D..P..m…G…

Lachhmi ji waaroo

D..D…N…G’.S’.S’…N…P..

Nazar utaaroo

D..D…N…G’.S’.S’…N…P..

Aaj mere piyaa

P…D…N.m…P..G..

Ghar aavengee

D…D…D…D…

Aaj mere piyaa

P…D…N.m…P..G..

Ghar aavengee

S’..D…D…D…D…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment