Ninja Hattori Theme Song – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Ninja Hattori Theme Song (Pahado Ke Upar) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                    SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE

Pahadon ke upar jungle ke paar

S.S.S.G(k).P..P.. S..S..G(k)..P..

Dekho kaun apne shehar aaya yaar

D(K).D(K).P..G(k).m.P.P.m..G(k)..m..P..

Ninja hattori Apne ghar aaya yaar

D(K)..P.m.G(k).m.S’.S’.P..N..R’..S’..

Badi badi aankhen aur muh hai chota sa

G.G.P.P.D.D.S..n.n.G.D.P..

Sir pe hai topi aur gaal mota sa

D..m.G.R.P.m.G.R..n..S..R..

Teji ka iski nahi koi thikana

m..G.R.R.m.D.D.P.P.m..D..P..

Kitna hai pakka dekho iska nishana

D.D.m.G.R.D.P.m.G.G.R.R.S..

Hattori Hattori Yeh Hain Apna Yaar

p.S..G.D.D.P..m.G.R.R.P..

Hasta Aur Hasata Hai Yeh Asli Ninja

D.D.G.D.P.P.G..m.G.R.R.P..

Main Hoon Ek Ninja

P..m..G..R..S..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment