Main Agar Kahoon Intro Music – Sargam And Flute Notes

Main Agar Kahoon Intro Music – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                     SCALE OF THE FLUTE IS C# BASS/MIDDLE

N…S’..N…S’..N…S’..N..D..P..

P…D..P…D..P…D..P..M..G..

G…M..G…M..G…M..G..R..S..n…

 

N…S’..N…S’..N…S’..N..D..P..

P…D..P…D..P…D..P..M..G..

G…M..G…M..G…M..G..R..S..n…

 

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment