Kuch Khaas Hai (Fashion) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Kuch Khaas Hai (Fashion) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                 SCALE OF THE FLUTE IS F BASS/MIDDLE

Kuch khaas hai kuch paas hai

n..d..n…d..n…n..d..n…d..n..

Kuch ajnabi ehsaas hai

n..d..n..n..S..R…S..n..d…p..d..

Kuch duriyan nazdikiyan

n..d..n…d..n…n..d..n…d..n..

Kuch hass padi tanhaiyaan

n..d..n..n..S..R…S..n..d…p..d..

Kya yeh khumaar hai kya aitbaar hai

n..P..M..P…M..P…n..M..G..M…G..M…

Shayad yeh pyaar hai haan hai shaayad

n..G..R..G…R..G…p…d…n…d..

Kya yeh bahar hai kya intezaar hai

n..P..M..P…M..P…n..M..G..M…G..M…

Shayad yeh pyaar hai pyaar hai shaayad

n..G..R..G…R..G…p…d…n…d..

Kuch khaas hai kuch paas hai

n..d..n…d..n…n..d..n…d..n..

Kuch ajnabi ehsaas hai

n..d..n..n..S..R…S..n..d…p..d..

Kuch duriyan nazdikiyan

n..d..n…d..n…n..d..n…d..n..

Kuch hass padi tanhaiyaan

n..d..n..n..S..R…S..n..d…p..d..

Kya yeh khumaar hai kya aitbaar hai

n..P..M..P…M..P…n..M..G..M…G..M…

Shayad yeh pyaar hai haan hai shaayad

n..G..R..G…R..G…p…d…n…d..

Kya yeh bahar hai kya intezaar hai

n..P..M..P…M..P…n..M..G..M…G..M…

Shayad yeh pyaar hai pyaar hai shaayad

n..G..R..G…R..G…p…d…n…d..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment