Heeriye (Arijit Singh) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Heeriye (Happy Hardy and Heer) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                          SCALE OF THE FLUTE IS G# BASS/MIDDLE

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

O heeriye meri sun zara

G..G..R..S..n..R…R..R…R..G..m.G.R..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Ishq mazhab jaise khuda

S..S..S’..D..D…m..P.D..P..P..

Ishq nisbat jaise dua…

S..S..S’..D..D…m..P.D..P..P..

O heeriye meri sun zara

G..G..R..S..n..R…R..R…R..G..m.G.R..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Teri hi aankhon mein

G…m…P..G..R…S.m..G..R…

Hum apni Zindagi ka

G…m…P..G..R…S.m..G..R…

Har ek sapna dekhte hai o raajhana…

G..R..S..n..d..d..R…R.R..S..G..R..S..S…

O heeriye meri sun zara

G..G..R..S..n..R…R..R…R..G..m.G.R..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

O heeriye meri sun zara

G..G..R..S..n..R…R..R…R..G..m.G.R..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Hai ishq mera sarfira fasana

S..n..S..d..n..S…S..S…n..R..S..S..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment