Allah Ke Bande (Kailash Kher) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Allah Ke Bande (Kailash Kher) – Sargam, Harmonium And Flute Notes 

                                        SCALE OF THE FLUTE IS G BASS/MIDDLE

Toota toota ek parinda aise toota

P..P..P..P.m.m..P.m..G..R..S..R.G.G..G..R..

Ke phir jud naa paaya

m.m.G..R..R.S.S..S..

Loota loota kisne usko aise loota

P..P..P..P.m.m..D.P..m..G..R..S..R.G.G..G..R..

Ke phir ud na paaya

m.m.G..R..R.S.S..S..

Oo.. 

P.m.G.R.S.R.G.m.P.

Toota toota ek parinda aise toota

P..P..P..P.m.m..P.m..G..R..S..R.G.G..G..R..

Ke phir jud naa paaya

m.m.G..R..R.S.S..S..

Loota loota kisne usko aise loota

P..P..P..P.m.m..D.P..m..G..R..S..R.G.G..G..R..

Ke phir ud na paaya

m.m.G..R..R.S.S..S..

Girta hua woh asma se

n..S.R.S.R.S..m…G..R..S..

Aakar gira zameen par

n..S.R.S.R.S..m…G..R..

Khwabon mein phir bhi badal hi the

n..S.R.S.R.S..n..S.R.S.R.S..

Woh kehta raha magar

n..S.R.S.R.S..R..

Ke allah ke bande hasde 

R..S..P…D..m..D.P.m.G.R.S..

Allah ke bande

S..P…D..m..D.P..

Allah ke bande hasde

S..P…D..m..D.P.m.G.R.S..

Jo bhi ho kal phir aayega

m..m.m..m.G..R..G..R..S..

Allah ke bande hasde 

S..P…D..m..D.P.m.G.R.S..

Allah ke bande

S..P…D..m..D.P..

Allah ke bande hasde

P..P..P..m..D.P.m.G.R.S..

Jo bhi ho kal phir aayega

m..m.m..m.G..R..G..R..S…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment