Pyar Diwana Hota Hai – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Pyar Diwana Hota Hai (Kati Patang) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Pyaar deewaana hota hai mastaana hotaa hai

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..S’..N..

Har khushee se har gam se beegana hotaa haii

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..P..P..

Pyaar deewaana hota hai mastaana hotaa hai

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..S’..N..

Har khushee se har gam se beegana hotaa haii

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..P..P..

Shama kehe parawanee see

N.S’.R’..N.S’.R’..R’..R’..R’..R’..

Pare chalaa jaa

N..R’..P’..m’..G’….

Meree tarah jal jaayegaa

m’.G’.R’..m’.G’.R’..R’..R’..R’..R’..

Yahaa nahee aa

D..N..R’..S’..N….

Shama kehe parawanee see

N.S’.R’..N.S’.R’..R’..R’..R’..R’..

Pare chalaa jaa

N..R’..P’..m’..G’….

Meree tarah jal jaayegaa

m’.G’.R’..m’.G’.R’..R’..R’..R’..R’..

Yahaa nahee aa

D..N..R’..S’..N….

Woh nahee sunataa usakoo jal janaa hota haii

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..S’..N..

Har khushee se har gam se beegana hotaa haii

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..P..P..

Pyaar deewaana hota hai mastaana hotaa hai

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..S’..N..

Har khushee se har gam se beegana hotaa haii

N..R’..N..P..D..S’..D..m..P..N..D..P..P..

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment