Maana Ke Hum Yaar Nahi Sargam, Harmonium And Flute Notes

Maana Ke Hum Yaar Nahi (Meri Pyaari Bindu) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                             SCALE OF THE SONG IS G# MAJOR

Flute music:-

R..G..G..R..G..G..R.G.S..

R..G..G..R..G..

R..G..G..R..G..G..D..P..G..R..

Maaana kee hum yaar nahi

S..n..d..n..S..G….R..m..G..

Loo tay hai ki pyaar nahi

G..G…G..P.. m…m..m..m..G..G..R.

Maanaa ke hum yaar nahi

S..n..d..n..S..P.G.m.P.m.G..R..m..G..

Loo tay hai ki pyaar nahi

G..G…G..P..D.. m…m..m..m..G..G..R.

Phhir bhi nazrein na tum milana

G..m..P..G’..R’.G’…R’.S’.. S’.R’..S’..N..D..D..

Diil ka aitwar nahi

m..D..D..P..P…G..R..G.m.P..m..G..

Maaana ke hum yaar nahi

S..n..d..n..S..P.G.m.P.m.G..R..m..G..

Flute music:-

R..G..G..R..G..G..R.G.S..

R..G..G..R..G..

R..G..G..R..G..G..D..P..G..R.. (X2)

Raaaste main jo milu to

P..D..P..D..D.. P..D..P..D..D..

Haatth milane ruk jaana

N..N..S’..N..D..D..m.. D..P..P..

Music

Hooooo

S’..N..P.D..P..

Saaath mai koi ho tum hamare

P..D..P..D..D.. P..S’..N..D.N..D..

Dooor sa hi tum muskaana

S’..S’..R’..S’..N..D..m.. D..P..P..m.P.G..

Leekin muskan ho aasi

S..n..d..n..S..G…R..m..G..

Kii jisme ikraar nahi

G..G..G..G..P..m…m..m..m..G..G..R.

Leekin muskan ho aasi

S..n..d..n..S..G…R..m..G..

Kii jisme ikraar nahi

G..G..G..G..P..m…m..m..m..G..G..R.

Nazroon na kar tum baayan

G.G.G..m..P..G’..R’.G’…R’.S’.. S’.R’..S’..N..D..D..

Wooh jisee ikraar nahi

m..D..D..P..P…G..R..G.m.P..m..G..

Maanaa ke hum yaar nahi

S..n..d..n..S..G….R..m..G..

Also Read This :-

Where

 

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment