Laagi Lagan Shankara – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Laagi Lagan Shankara (Hansraj Raghuwanshi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                        SCALE OF THE FLUTE IS G BASS/MIDDLE

Bhole baba teri kya hi baat he

P..P..P.R’..R’…R’..R’..R’..G’..S’.R’..S’..N..D…

Bhole shankara teri kya hi baat he

P..P..R’..R’.R’…R’..R’..R’..G’..S’.R’..S’..N..D…P.m..

Dur hoke vi tu saath he o

m..m..m.P..P.S’..N..D..P.P…P..S’..N..D..P..m..

Dur hoke vi tu saath he

m..m..m.P..P.S’..N..D..P.P…

Khud ko mein kar dunga tujhko samrpan

P..P..P..P..P..P..m..P..m..G..R..

Mein tera ansu hun tu mera darpan

P..P..P..P..P..P..m..P..m..G..R..

Tere hi hone se meri ye saari zindagi saji he

N..D..D.D.P..m.m..m..P..D..S’..N..D..P.P..P..

Laagi meri tere sang laggi o mere shankara

R..P..P..P..P…P..D…S’..N..D…D..D..D…P…D..P..m..

Laagi meri tere sang laggi o mere shankara

R..m..m..m..m…m..P..D..P..P…P..P..P…R…m..m..R..

Laagi meri preet tere sang mere shankara

R..P..P..P..P…P..D…S’..N..D…D..D..D…P…D..P..m..

Laagi meri preet tere sang mere shankara

R..m..m..m..m…m..P..D..P..P…P..P..P…R…m..m..R..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment