Hum Kis Gali Ja Rahen Hain – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Hum Kis Gali Ja Rahen Hain (Doorie) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                          SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE

Hum kis gali ja rahein hai

S..R..G.G.G.G..m..G..R..R.S..

Hum kis gali ja rahein hai

S..R..G.G.G.G..m..G..R..R.S..

Apna koi tikkana nahi

S..n..d…n..S…R…G…G…R..S…n..R..

Apna koi tikkana nahi

S..n..d…n..S…R…G…G…R..S…

Armanoo ki anjumaan may

S..R..G..G.G..m..G..R..R.S..

Bay suod hai apni lagan may

S..R..G.G.G.G..m..G..R..R.S..

Apna koi fasana nahi

S..n..d…n..S…R…G…G…R..S…n..R..

Apna koi fasana nahi

S..n..d…n..S…P..G..R…G…R..S…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment