Ghalat Fehmi (Asim Azhar) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Ghalat Fehmi (Asim Azhar) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                 SCALE OF THE FLUTE IS G BASS/MIDDLE

Aesa nahi kahin koi

n..n..n.d..d.n..R.S.S..

Hai ghalat fehmi jo bani hai

S.S.n..n..n..d.p.p..d..

Khoya nahi apna pan

n..n..n.d..d.n..R.S.S..

Ehsaas ki raah chuni hai

S.S.n..n.n.n..d.p.p..d..

Tarasti hain nigahain

P..P..D..R’..S’..N…N…

Meri takti hain

N..N..N..S’..N…N…

Raahain teri

N..N..N..S’..

Sun kabhi aahain meri

N..N..N..N..N..P..D.D..

Yeh kese main bataon

P..P..D..R’..S’..N…N…

Tujhey soti

N..N..N..S’..N…

Nahi ankhain meri

N..N..N..N..N..S’..

Katti nahi raatain meri

N..N..N..N..N..N..P..D.D..

K khuahishon pe khuab

R..R..G..D..M..P…

On ki barishain azab

P..P..P..P..D..M..P…

On ki kahan gai dhoop 

P..P..P..P..P..M..M…

Mere hisse k sawabon ki

M..M..G..M..G..R..R..R..R..

K dard bharey naal

R..R..G..D..M..P…

On pe kar karam sawal

P..P..P..P..D..M..P…

On pe Q sitam hai 

P..P..P..P..P..M..

Tera tere chahney walon par

N..D..D..P..P..M..G..M..G..R..

Tarasti hain nigahain

p..p..d..R..S..n…n…

Meri takti hain

n..n..n..S..n…n…

Raahain teri

n..n..n..S..

Chaihiye panah teri

n..n..n..n..p..d.d..

Yeh kese main bataon

p..p..d..R..S..n…n…

Tujhe Soti 

n..n..n..S..n…

Nahi ankhain meri

n..n..n..n..n..S..

Katti nahi ratain meri

n..n..n..n..n..n..p..d.d..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment