Bahon Ke Darmiyan (Khamoshi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Bahon Ke Darmiyan (Khamoshi) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                          SCALE OF THE FLUTE IS A BASS/MIDDLE 

Bahon ke darmiyan

S…R…S..R…G..R…

Do pyar mil rahe hai

S…R…S..R…m..G…R..S..d..

Bahon ke darmiyan

S…R…S..R…G..R…

Do pyar mil rahe hai

S…R…S..R…m..G…R..S..d..

Jaane kya bole mann

d..S..d..S… R..S..n…

Dole sun Ke badan

d..n..d..n… d..n..n..d…

Dhadkan bani zuban

d…S…R..G…m..G…

Bahon ke darmiyan

S’…R’…S’..R’…G’..R’…

Do pyar mil rahe hai

S’…R’…S’..R’…m’..G’…R’..S’..D..

Jaane kya bole mann

D..S’..D..S’… R’..S’..N…

Dole sun Ke badan

D..N..D..N… D..N..N..D…

Dhadkan bani zuban

D…S’…R’..G’…m’..G’…

Bahon ke darmiyan

S’…R’…S’..R’…m’..G’…G’..R’…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment