Tera Mera Rishta Purana – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Tera Mera Rishta Purana – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                                 SCALE OF THE FLUTE IS G BASS/MIDDLE

Tera yakin kyon

d..n..S..R…S..n..

maine kiya nahi

p..n..S..R…S..n..

Nahi tujhse raah kyon juda

d..n..S..R…S…n..S…n..d..

Mujhpe yeh zindagi

d..n..S..R…S..n..

Karti rahi sitam

p..n..S..R…S..n..

tune hi di hai panah

p..n..S..P…m…G..m…G..R..

Tera……

G.R.G.R..G…R.G.R..S..

Mera……

R.S.R.S..R…S.R.S..n..

Rishta….. puraana

S.n.S.n..S…n.S.n..p..p..d…

Tera……

G.R.G.R..G…R.G.R..S..

Mera……

R.S.R.S..R…S.R.S..n..

Rishta…. puraana

S.n.S.n..S…n.S.n..p..p..d…

Tera……

G..G…P…m…G..

Mera……

R..R…m…G…R..

Rishta…. puraana

S..S…G…R…S..S..R…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment