Saathiya (Badmash Dil) [Singham] – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Saathiya (Singham) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                       SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE

Saathiya

G..R..G..P…

Saathiya

G..R..G..D..P…

Pagle se dil ne yeh kya kiya

P..P..D..m..m..m..G.R..m.G..

Chun liya

G..R..G..P…

Chun liya

G..R..G..D..P…

Tujhko deewane ne chun liya

P..P..D..m..m..m..G.R..m.G..

Dil toh uda uda re

G..P..S’..N…S’..N…S’..

Aasman mein baadlon ke sang

D…N..D…N..P…D..P…m..R..

Yeh toh machal machal ke

G..P..S’..N…S’..N…S’..

Ga raha hai sun nayi si dhun

D…N..D…N..P…D..P…m..R..

Badmash dil toh thag hai bada

S..R..G…R..G…R..G..P..R..G..S..

Badmash dil yeh tujh se juda

S..R..G…R..G…R..G..P..R..G..S..

Badmash dil meri sune

S..R..G…P.P.D…P.m…G.m..

Na zid pe ada

G..R..G..S..G..R…

Badmash dil toh thag hai bada

S..R..G…R..G…R..G..P..R..G..S..

Badmash dil yeh tujh se juda

S..R..G…R..G…R..G..P..R..G..S..

Badmash dil meri sune

S..R..G…P.P.D…P.m…G.m..

Na zid pe ada

G..R..G..S..G..R…

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE
PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M

HIGH OCTAVE
SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR

DHA –  D(k)
NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

Leave a Comment