Lakdi Ki Kaathi (Masoom) Piano Notes For Beginners

Lakdi Ki Kaathi Piano Notes Is Now Available On NotationsWorld. Hope This Notes Is Useful For You. For More Piano Notes Keep Follow NotationsWorld.

Lakdii kii kaathi kaathii ppeee ghodaa 

D#4 D#4 F4 G4 A#4 G4 F4  D#4 F4 G4 A#4 G4 F4

Ghodaa dii dum peee joo maaraa hathoraa

D#4 F4 G4 A#4  G4 F4 D#4 F4 G4 A#4 A#4

Dhaudaa dhaudda dhaudaa dhaudda dum uthakee dauddaa

C5 C5 C5 C5 A#4 A#4 G#4 G#4 G4  G4 F4 F4 D#4 D#4

                REPEAT x3

Ghodaa phaunchaa chauk main chaukk main thaa naaii

A#4 A#4 D#5 C5 C5 C5  A#4 A#4 D#5 C5 C5 

Ghodee jii kii naai nee hazaamat joo banaii

A#4 A#4 A#4 D#5 D#5 D5 D5 C5  A#4 C5 A#4 G4 G#4 A#4

Tabak tabakk Tabak tabakk

Ghodaa phaunchaa chauk main chaukk main thaa naaii

A#4 A#4 D#5 C5 C5 C5  A#4 A#4 D#5 C5 C5 

Ghodee jii kii naai nee hazaamat joo banaii

A#4 A#4 A#4 D#5 D#5 D5 D5 C5  A#4 C5 A#4 G4 G#4 A#4

Dhaudaa dhaudda dhaudaa dhaudda dum uthakee dauddaa

C5 C5 C5 C5 A#4 A#4 G#4 G#4 G4  G4 F4 F4 D#4 D#4

Lakdii kii kaathi kaathii ppeee ghodaa 

D#4 D#4 F4 G4 A#4 G4 F4  D#4 F4 G4 A#4 G4 F4

Ghodaa dii dum peee joo maaraa hathoraa

D#4 F4 G4 A#4  G4 F4 D#4 F4 G4 A#4 A#4

Dhaudaa dhaudda dhaudaa dhaudda dum uthakee dauddaa

C5 C5 C5 C5 A#4 A#4 G#4 G#4 G4  G4 F4 F4 D#4 D#4

Leave a Comment