Dil Hai Chhota Sa (Roja) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

Dil Hai Chhota Sa (Roja) – Sargam, Harmonium And Flute Notes

                  SCALE OF THE FLUTE IS D BASS/MIDDLE

Dil hai chhota sa

S..G..R..m..G..G..

Chhoti si aasha

R..P..m..G..G..

Masti bhare man ki

S..G..R..m..G..G..

Bholi si aasha

R..P..m..G..G..

Chaand taaron ko

P..P..D..P..D..D…

Chhoone ki aasha

D..N(K)..D..N(K)..N(K)…D..N(K)..P.D.P.

Aasmaan mein

P..N(K)..D..P..G..R…

Udne ki aasha

R..P..m..G..G…

Dil hai chhota sa

S..G..R..m..G..G..

Chhoti si aasha

R..P..m..G..G..

Masti bhare man ki

S..G..R..m..G..G..

Bholi si aasha

R..P..m..G..G..

Chaand taaron ko

P..P..D..P..D..D…

Chhoone ki aasha

D..N(K)..D..N(K)..N(K)…D..N(K)..P.D.P.

Aasmaan mein

P..N(K)..D..P..G..R…

Udne ki aasha

R..P..m..G..G…

Dil hai chhota sa

S..G..R..m..G..G..

Chhoti si aasha

R..P..m..G..G..

Also Read This :-

Where

DO –  SA       –    S  
RE  –  RE      –    R
MI  –  GA      –    G
FA  –   MA      –  M
SO  –   PA         – P
LA  –  DHA      – D
TI    –  NI          – N

LOW OCTAVE

PA –  p
DHA –  d
NI –  n

SHUDH MA – m        TIWAR MA – M


HIGH OCTAVE

SA –    S’
RE –     R’
GA –     G’
MA –     M’   m’
PA –       P’

KOMAL SWAR


DHA –  D(k)

NI –       N(k)
RE –       R(k)
GA –      G(k)

2 thoughts on “Dil Hai Chhota Sa (Roja) – Sargam, Harmonium And Flute Notes”

Leave a Comment